Vanaf 100€ waarde van goederen gratis EU verzending
0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  U heeft {{cart item_count}} items in uw winkelwagen
  U heeft 1 item in uw winkelwagen
   Totaal

   Herroepingsrecht


   (Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.)

   Herroepingsrecht

   herroepingsrecht
   Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
   De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag


   - waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u één of meer goederen in één bestelling heeft besteld en deze in één keer wordt of wordt geleverd;

   - waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van een enkele bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;

   Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (PETROLDADS GmbH, Gänseblümchenweg 22, 21614 Buxtehude, telefoonnummer: +49 40 23832723, e-mailadres: info@holzflitzer.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

   Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   Gevolgen van herroeping

   Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.


   Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

   U heeft de goederen zonder onnodige vertraging aan ons geretourneerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract  volgende adres retourneren of overhandigen: Elbe Werkstätten GmbH, Fulfillment PETROLDADS, Meiendorfer Mühlenweg 119, 22159 Hamburg. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

   U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

   U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

   Redenen voor uitsluiting of vervaldatum

   Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


   - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
   - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zal worden overschreden;
   - voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarover de ondernemer heeft geen invloed;
   - voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.

   Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

   - voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd;
   - voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
   - voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken.

       Voorbeeld herroepingsformulier

   (Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

   - Aan PETROLDADS GmbH, Gänseblümchenweg 22, 21614 Buxtehude, e-mailadres: info@holzflitzer.de:

   - Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
     de levering van de volgende dienst (*)

   - Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

   - Naam consument(en)
   - Adres van de consument(en)
   - Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)
   - Gegeven

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.