Vanaf 100€ waarde van goederen gratis EU verzending
0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  U heeft {{cart item_count}} items in uw winkelwagen
  U heeft 1 item in uw winkelwagen
   Totaal

   Impressum

   Identificatie van de wettelijke aanbieder:

   PETROLDADS GmbH
   Gänseblümchenweg 22
   21614 Buxtehude
   Duitsland

   Vertegenwoordigd door de directeuren: Kai Sassenscheid, Marc-Philipp Päper

   Rechtbank Tostedt: HRB 209653
   USt-ID-Nr.: DE343796408

   Contact:

   Telefoon: +49 (0)40 23832723
   E-mail: info[at]holzflitzer.de

   Alternatieve geschillenbeslechting:

   De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/odr.

   we zijn sinds 07.05.2018 Lid van het initiatief "FairCommerce".
   Meer informatie hierover vindt u op www.haendlerbund.de/faircommerce.


    _____________________

     

   Algemene voorwaarden en klantinformatie


   I. Algemene voorwaarden

   § 1 Basisbepalingen

   (1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als leverancier heeft (PETROLDADS GmbH) via de website holzflitzer.de. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van door u gebruikte voorwaarden in tegenspraak.

   (2) Een consument in de zin van het volgende reglement is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit.

   § 2 Totstandkoming van het contract

   (1) Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

   (2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een contract af te sluiten onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden. 

   (3) Het contract komt via het online winkelwagensysteem als volgt tot stand:
   De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om het "winkelwagentje" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
   Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.

   Als u een instantbetalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betalingsmethode gebruikt, wordt u naar de overzichtspagina van de bestelling in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instantbetaling systeem.
   Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.

   Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
   Door de bestelling via de overeenkomstige knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u op juridisch bindende wijze uw aanvaarding van het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.

   (4) Uw vragen over het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

   (5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt deels automatisch plaats via e-mail. Je moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat je ons hebt gegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gegarandeerd en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

   § 3 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalwijzen

   (1) Betaling via Klarna
   In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden. De betaling wordt in elk geval aan Klarna gedaan:
   • Factuur: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de verzending van de goederen/het ticket/of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige facturatievoorwaarden voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Oostenrijk.
   • Aankoop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die bij het afrekenen worden vermeld. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandfactuur heeft verzonden. Meer informatie over kopen op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen beschikbaar in de genoemde landen): Duitsland, Oostenrijk.
   • Directe bankoverschrijving: Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
   • Debetkosten: De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de tijd.
   • Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
   Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of aankoop op afbetaling en/of automatische incasso is een positieve kredietcontrole vereist. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

   U kunt meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vinden hier. U ontvangt algemene informatie over Klarna hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid behandeld.


   Meer informatie over Klarna vind je hier hier. Je vindt de Klarna-app hier.

   § 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

   (1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

   (2)  De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

   (3)  Bent u ondernemer, dan geldt ook het volgende:

   a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn betaald. Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan voordat de eigendom van de gereserveerde goederen is overgegaan.

   b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval draagt u ons alle vorderingen ten bedrage van het factuurbedrag die u uit de doorverkoop toekomt, over en aanvaarden wij de overdracht. U bent verder bevoegd om de vordering te incasseren. Voldoet u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen, dan behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

   c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en vermengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe item in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen ten opzichte van de andere verwerkte items op het moment van verwerking.

   d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te zekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

   § 5 Garantie

   (1) De wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken bestaan.

   (2) Als consument wordt u verzocht de goederen direct bij levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

   (3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u hiervan op de hoogte bent gebracht door ons voordat u de contractverklaring indient en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen tussen de contractpartijen.

   (4) Bent u ondernemer, dan geldt in afwijking van bovenstaande garantieregeling het volgende:

   a)  Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

   b)  Bij gebreken verlenen wij naar eigen goeddunken garantie door middel van herstel of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of de andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van herstel hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit het transport van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering als het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

   c)  De garantieperiode is één jaar vanaf de leveringsdatum. De verkorte termijn geldt niet:

   - aan ons toerekenbare door schuld veroorzaakte schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
   - voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie hebben aangenomen voor de staat van het artikel;
   - voor zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
   - in het geval van wettelijke regresrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

   § 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

   (1)  Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

   (2)  Plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze vestigingsplaats als u geen consument maar handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere rechtsplaats blijft onaangetast.

   (3)  De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

   II.Klantinformatie

   1. Identiteit van de verkoper

   PETROLDADS GmbH
   Gänseblümchenweg 22
   21614 Buxtehude
   Duitsland
   Telefoon: 04023832723
   E-mail: info@holzflitzer.de


   Alternatieve geschillenbeslechting:
   De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/odr.

   2. Informatie over het sluiten van het contract

   De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

   3. Contracttaal, contracttekstopslag

   3.1. Contracttaal is Duits.

   3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

   3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem om een aanbieding vraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende aanbieding in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

   4. Gedragscodes

   4.1. Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Händlerbund Management AG, die u kunt bekijken op: https://www.haendlerbund.de/nl/downloads/koperszegel/koper zegelcertificeringscriteria.pdf.

   5. Essentiële kenmerken van het goed of de dienst

   De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

   6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

   6.1. De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

   6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

   6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransferkosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen. 

   6.4. Alle kosten die worden gemaakt voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

   6.5. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

   6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

   7. Leveringsvoorwaarden

   7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

   7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft ingeschakeld dat niet door de opdrachtnemer is genoemd of een andere persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending.

   Bent u ondernemer, dan is de bezorging en verzending voor eigen risico.

   8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

   Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

   Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vind je op: https://www.haendlerbund.de/nl/diensten/dienst rechtszekerheid/voorwaarden.

   laatste update: 01.01.2022