Vanaf 100€ waarde van goederen gratis EU verzending

translation missing: nl.general.language.dropdown_label

translation missing: nl.general.currency.dropdown_label

0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  U heeft {{cart item_count}} items in uw winkelwagen
  U heeft 1 item in uw winkelwagen
   Totaal

   Gegevensbescherming


   Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
   "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


    

   server logbestanden
   U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. 
   Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. 
    

   Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

   Contact

   Aansprakelijk
   Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

   Klantcontact via e-mail
   Als u per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
   Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG.
   Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
   We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

    


   Klantaccount bestellingen      

   klantenrekening
   Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


   Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen
   Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 
   Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
    

   Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.


   reclame      

   Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van reclame per post
   We gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres) die we hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten om u reclame per post te sturen, op voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten.
   De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum.

   Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
   Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd. 


   Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.


   verzendserviceprovider      

   Doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus
   We geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractverwerking, voor zover u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overboeking is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.   Betaaldienstverlener Kredietrapport      

   PayPal gebruiken
   Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. Deze vind je onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


   PayPal Express gebruiken
   We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. op onze website. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend.
   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
   Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.


   Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
   Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is te vinden op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna onder https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy behandeld.   Koekjes
    
   Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
    
   Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
    
   Via onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:

    
   Technisch noodzakelijke cookies
   Tenzij anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
    
   Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
   U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
    

   Toestemmingsbeheer gebruiken
   We gebruiken de toestemmingsbeheertool Consentmanager van Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden; "Consentmanager") op onze website.
   De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.
   De gegevensverwerking dient om de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
   Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Consentmanager: Datum en tijd van de paginaweergave, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in en opt-out gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
   De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 (1) (c) AVG.
   Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Consentmanager op: https://www.consentmanager.net/privacy.php   Analyse Ad Tracking Affiliate      

   Gebruik van Google Analytics
   Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
   De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via which you found our website). visited the website), location data, purchase activities. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
   Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die hierdoor wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
   IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder: https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals hieronder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.


   De Facebook-pixel gebruiken
   We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.

   Metaplatforms Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is onder https://www.facebook.com/legal/controller_addendum oproepbaar. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de obligations according to Art. 33 , 34 GDPR to the extent that a personal data breach affects our obligations under the Joint Processing Agreement. Metaplatforms Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG, voor zover as there is a breach of protection Personal Data affects Meta Platforms Ireland's obligations under the Joint Processing Agreement.
   Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

    
   Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden
   We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit verband, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
   Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
   De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
   Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/
   .
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   U kunt meer informatie en het privacybeleid van Google vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/

    

   Gebruik van Google AdSense
   We gebruiken de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te tonen. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   U kunt meer informatie en het privacybeleid van Google vinden op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/


   Door gebruik te maken van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
   We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
   De applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
   Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

    

   Gebruik van Microsoft Advertising
   We gebruiken Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft") op onze website.
   De gegevensverwerking dient voor marketing- en reclamedoeleinden en voor het meten van het succes van de reclamemaatregelen (conversietracking). We krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Het is echter niet mogelijk om deze gebruikers persoonlijk te identificeren. Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Wanneer u op een advertentie klikt die is geplaatst door Microsoft Advertising, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Microsoft herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Among other things, the following information can be collected: IP address, identifiers assigned by Microsoft, information about the browser you are using and the device you are using, referrer URL (website from which you accessed our website have), URL of our website .
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   U kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming en de cookies die worden gebruikt door Microsoft Bing hier.


   Gebruik van de Pinterest-tag
   We gebruiken de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest") op onze website.
   Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is de Pinterest-conversietag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een directe verbinding met de Pinterest-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Pinterest-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Als je Pinterest bezoekt, krijg je gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties te zien.
   Als u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk Pinterest, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat je op de pin hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken op te stellen en zo onze website te optimaliseren. Hier kunnen onder andere de volgende informatie worden verwerkt: totaal aantal gebruikers dat op een van onze pinnen heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd, op onze website bezochte subpagina's (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website , your shopping cart contents, completed transactions.
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

    
   Het Awin Affiliate Programma gebruiken
   Wij gebruiken het partnerprogramma "Awin" van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn; "Awin").
   Wanneer je op een advertentie met een affiliate-link klikt, plaatst Awin een cookie voor het bijhouden van conversies op je computer. De cookies dienen voor een correcte facturering in het kader van het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling van de adverteerder kan worden achterhaald. Awin gebruikt ook wat bekend staat als vingerafdrukken. Hierdoor kan het apparaat dat u gebruikt, worden herkend. Awin kan onder andere herkennen dat op deze website op de affiliate-link is geklikt of deze is bekeken. Awin legt onder andere uw transactiegegevens vast (bijvoorbeeld bestelwaarde, producttype, verkoopkanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele reeks cijfers, zodat geen identiteit kan worden geïdentificeerd, maar informatie bevat op de specifieke gebruikersacties en het door de gebruiker gebruikte eindapparaat.
   Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   De gegevensbeschermingsverklaring met gedetailleerde informatie over hoe gegevens door Awin worden gebruikt, is te vinden op: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

    


   Plug-ins en diversen

   Gebruik van sociale plug-ins
   We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, dient om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
   Wanneer sociale plug-ins zijn geïntegreerd, wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkaanbieders en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de server van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van de gegevens, evenals over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.


   Facebook der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
   Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service wordt geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is onder https://www.facebook.com/legal/controller_addendum oproepbaar. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan the obligations in accordance with Art. 33 , 34 GDPR to the extent that a personal data breach affects our obligations under the Joint Processing Agreement. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG , insofar as a violation of personal data protection affects Meta Platforms Ireland's obligations under the Joint Processing Agreement.
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
   Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

    
   Instagram der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
   https://help.instagram.com/155833707900388

   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
    

   Pinterest der Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)
   https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.

   Google reCAPTCHA gebruiken 
   We gebruiken de reCAPTCHA-service op onze website Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De query dient om de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en indien nodig ook verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
   Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html zoals https://www.google.com/privacy
    


   Google onzichtbare reCAPTCHA gebruiken
   We gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
   Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.
   Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en mogelijk ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
   Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html zoals https://www.google.com/privacy

    

   Cloudflare gebruiken
   We gebruiken het Content Delivery Network Cloudflare CDN van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS; "Cloudflare") op onze website. Dit is een landelijk dekkend netwerk van servers in verschillende datacenters waar onze webserver verbinding mee maakt en via welke bepaalde content op onze website wordt aangeleverd.
   De gegevensverwerking dient om de laadtijden van onze website te optimaliseren en zo ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken.
   Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, systeemconfiguratie-informatie, informatie over het verkeer van en naar websites van klanten (zogenaamde serverlogbestanden). 
   Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VSvertelt. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang in het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
   Voor meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Cloudflare, zie: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
    

   Gebruik van Google Fonts
   We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
   De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt bij het openen van de pagina een verbinding met Google-servers tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt, wordt verwerkt en doorgegeven aan Google. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die in te zien zijn op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang op een gebruiksvriendelijke en esthetische vormgeving van onze website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen.
   Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals hieronder https://developers.google.com/fonts/faq.

    


   Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

   Duur van opslag
   Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


   rechten van de betrokkene
   Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
   Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing.


   Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
   Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


   U kunt onder meer een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

   Hamburg commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
   Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG
   20459 Hamburg
   Tel.: +49 40 428544040
   Fax: +49 40 428544000
   E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de


   Recht van bezwaar
   Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst .
   Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


   Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing staken.

   laatste update: 01/10/2022