Vanaf 100€ waarde van goederen gratis EU verzending
0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  U heeft {{cart item_count}} items in uw winkelwagen
  U heeft 1 item in uw winkelwagen
   Totaal
   Gegevensbescherming

   Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
   "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


   serverlogbestanden
   U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. 
   Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. 
    
   Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

   Contact

   Aansprakelijk

   Neem contact met ons op als u dat wenst. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

   Kai Sassenscheid, Gänseblümchenweg 22, 21614 Buxtehude, Duitsland, telefoon: 04023832723, e-mail: info@holzflitzer.de

   Klantcontact via e-mail
   Als u per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze beschikbaar heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
   Als het tot stand brengen van contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopbelang, voorbereiding van een aanbieding) of betreft het een reeds gesloten contract tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG.
   Als om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG vanuit ons doorslaggevend legitiem belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dat geval hebt u om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
   We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

    


   Klantaccountbestellingen      

   klantenrekening
   Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daar aangegeven. Het doel van gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


   Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
   Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Niet terbeschikkingstelling betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en is vereist om een contract met u na te komen. 
   Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking, ten behoeve van het volgen van pakketten en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
    
   Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.


   reclame      

   Gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van reclame per post
   We gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres) die we hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten om u per post reclame te sturen, op voorwaarde dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Niet terbeschikkingstelling betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten.
   De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum.

   Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
   Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de overeenkomstige link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd. 


   Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.


   verzendservice aanbieder      

   Doorsturen van het e-mailadres naar vervoerders voor informatie over de verzendstatus
   Wij geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractafwikkeling, op voorwaarde dat u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.   Betaaldienstverlener Kredietrapportage      

   PayPal gebruiken
   Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. Deze vind je hieronder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


   PayPal Express gebruiken
   Op onze website gebruiken we de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. en Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de betalingsservice PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te kunnen integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend.
   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalwijzen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
   Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.


   Gebruik van persoonsgegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
   Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Op deze manier kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan uw wensen. Algemene informatie over Klarna is te vinden op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften onder https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy behandeld.   Koekjes
    
   Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
    
   Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
    
   U kunt de onderstaande links gebruiken om te weten te komen hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers:

    
   Technisch noodzakelijke cookies
   Tenzij hieronder anders vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
    
   Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van een optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
   U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
    
   Toestemmingsbeheer gebruiken
   We gebruiken de toestemmingsbeheertool Consentmanager van Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden; "Consentmanager") op onze website.
   De tool stelt u in staat toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.
   De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
   Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en doorgegeven aan Consentmanager: datum en tijd van de paginaweergave, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in en opt-out gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
   De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c), AVG.
   Meer informatie over gegevensbescherming bij Consentmanager vindt u op: https://www.consentmanager.net/privacy.php   Analyse Ad Tracking Affiliate      

   Gebruik van GoogleAnalytics
   Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
   De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De volgende informatie kan onder andere worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer-URL (website via waar u onze website heeft gevonden), de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
   Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
   Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals hieronder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.


   De Facebook-pixel gebruiken
   We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.

   Meta-platforms Ierland en wij zijn samen verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. De overeenkomst is onder https://www.facebook.com/legal/controller_addendum oproepbaar. Volgens dit zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen volgens artikel 13, 14 AVG, voor het naleven van de veiligheidseisen van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het naleven van de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Meta-platforms Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen op grond van artikel 33, 34 AVG, voor zover als er sprake is van een inbreuk op de bescherming Persoonsgegevens zijn van invloed op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
   Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

    
   Gebruik van Google Ads-conversietracking
   We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in dit kader conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
   Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
   De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
   Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/
   .
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

    
   Gebruik van Google AdSense
   Wij gebruiken op onze website de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties uit het Google Display Netwerk te tonen. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/


   Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
   We gebruiken op onze website de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
   De applicatie dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoek aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website bijgehouden. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
   Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

    
   Gebruik van Microsoft-advertenties
   We gebruiken Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft") op onze website.
   De gegevensverwerking dient voor marketing- en reclamedoeleinden en voor het meten van het succes van de reclamemaatregelen (conversietracking). We leren het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Het is echter niet mogelijk om deze gebruikers persoonlijk te identificeren. Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Wanneer u op een door Microsoft Advertising geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Microsoft herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. De volgende informatie kan onder andere worden verzameld: IP-adres, identifiers toegewezen door Microsoft, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, verwijzende URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), URL van onze website .
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   U kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt hier.


   Gebruik van de Pinterest-tag
   We gebruiken de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest") op onze website.
   Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is de Pinterest-conversietag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een directe verbinding met de Pinterest-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Dit geeft aan de Pinterest-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Als u Pinterest bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties te zien.
   Als u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk Pinterest, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat je op de pin hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken op te stellen en zo onze website te optimaliseren. Hier kunnen onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: totaal aantal gebruikers dat op een van onze pins heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd, bezochte subpagina's op onze website (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website , de inhoud van uw winkelwagentje, voltooide transacties.
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

    
   Het Awin Affiliate Programma gebruiken
   We gebruiken het partnerprogramma "Awin" van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn; "Awin").
   Wanneer u op een advertentie met een affiliate-link klikt, plaatst Awin een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer. De cookies dienen voor een correcte afrekening in het kader van het partnerprogramma door het succes van een reclamemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en de oorsprong van de bestelling van de adverteerder kan worden achterhaald. Awin maakt ook gebruik van zogenaamde fingerprinting. Hierdoor kan het apparaat dat u gebruikt worden herkend. Awin kan onder andere herkennen dat op deze website op de affiliate-link is geklikt of deze is bekeken. Awin registreert onder andere uw transactiegegevens (bijv. bestelwaarde, producttype, verkoopkanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele cijferreeks, zodat geen identiteit kan worden geïdentificeerd, maar bevat informatie op de specifieke gebruikersacties en het door de gebruiker gebruikte eindapparaat.
   Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   De gegevensbeschermingsverklaring met gedetailleerde informatie over het gebruik van gegevens door Awin is te vinden op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

    

   Plug-ins en diversen

   Gebruik van sociale plug-ins
   We gebruiken plug-ins van sociale netwerken op onze website. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, dient om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
   Als er sociale plug-ins zijn geïntegreerd, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkaanbieders en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie op welke van onze pagina's u hebt bezocht, wordt naar de server van de provider verzonden. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Er vindt ook een overdracht plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijvoorbeeld door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen op uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.
   Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
   De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.


   Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
   Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. De overeenkomst is onder https://www.facebook.com/legal/controller_addendum oproepbaar. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het naleven van de verplichtingen in overeenstemming met artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen op grond van artikel 33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens van invloed is op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
   Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

    
   Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
   https://help.instagram.com/155833707900388

   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
    
   Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)
   https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.

   Google reCAPTCHA gebruiken 
   We gebruiken de reCAPTCHA-service op onze website Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De query dient om onderscheid te maken tussen de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en eventueel ook naar de servers van Google LLC in de VS verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
   Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html zoals https://www.google.com/privacy
    

   Google onzichtbare reCAPTCHA gebruiken
   We gebruiken op onze website de onzichtbare dienst reCAPTCHA van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
   Dit dient om onderscheid te maken tussen input door een menselijke en geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om gewone gebruikers van bots te onderscheiden. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.
   Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie en mogelijk ook in de VS verwerkt. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
   Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html zoals https://www.google.com/privacy

    

   Cloudflare gebruiken
   We gebruiken het Content Delivery Network Cloudflare CDN van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS; "Cloudflare") op onze website. Dit is een landelijk dekkend netwerk van servers in verschillende datacenters waar onze webserver verbinding mee maakt en via welke bepaalde content op onze website wordt afgeleverd.
   De gegevensverwerking dient om de laadtijden van onze website te optimaliseren en zo ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken.
   De volgende informatie kan onder andere worden verzameld: IP-adres, systeemconfiguratie-informatie, informatie over het verkeer van en naar websites van klanten (zogenaamde serverlogbestanden). 
   Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VSvertelt. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang in het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
   Zie voor meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Cloudflare https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
    

   Gebruik van Google-lettertypen
   We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
   De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt bij het oproepen van de pagina een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Hierbij wordt onder andere uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser verwerkt en aan Google doorgegeven. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
   Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

   De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG in ons doorslaggevende legitieme belang op een gebruiksvriendelijk en esthetisch ontwerp van onze website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen.
   Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals hieronder https://developers.google.com/fonts/faq.

    

   Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

   Duur van opslag
   Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder fiscaal en handelsrecht, en daarna verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


   rechten van de betrokkene
   Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van artikel 15 tot 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
   Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.


   Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
   Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


   U kunt onder andere een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

   Hamburgse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
   Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG
   20459 Hamburg
   Tel.: +49 40 428544040
   Telefax: +49 40 428544000
   E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de


   Recht van bezwaar
   Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met ingang voor de toekomst .
   Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


   Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na het indienen van het bezwaar zullen wij stoppen met het verwerken van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing.

   laatste update: 01/10/2022